Homo sensibilis i Homo nonsapiens.

Wpis Wrażliwość i sukces, doczekał się jednego, ale treściwego komentarza, zawierającego link do ciekawego artykułu. Autorce komentarza dziękuję, był on jedną z inspiracji do tego co napisałem poniżej. Jako że pełen dostęp do internetowego świata nie zwalnia nas od obowiązku postrzegania szerszej rzeczywistości, przenieśmy się w odległe rejony historii rodzaju ludzkiego. A dokładniej o dwadzieścia […]