Nieśmiałość i HSP.

Pisząc, opierałem się na książce autorstwa Elaine N. Aron pt. The Higly Sensitive Person – How to Thrive When the World Overwhelms You i na moich przemyśleniach, i doświadczeniach związanych z tematem nieśmiałości. Zdaję sobie sprawę, że tekst ten, jest niedoskonały pod wieloma względami. Wynika to jedynie z moich własnych ograniczeń. Zakładam, że czytelnik, choć […]