Bądź wyjątkowy

„Nie przejmuj się tym, co mówią inni ludzie” – to jeden z najczęściej powtarzanych frazesów. Jak to zrobić, skoro pieniądze, praca, wręcz fizyczne przetrwanie, od tych „innych ludzi” zależy? Zależy od tego, co mówią i myślą. A mimo to HSP nie powinni próbować być podobnymi do nie-HSP. Lepiej przyjrzeć się swojej wysokiej wrażliwości – „nadwrażliwości” […]